Inlägg av Susanne

VÄRLDSLEDANDE KUNSKAP UPPMÄRKSAMMAS I DAGENS INDUSTRI

Gluetecs spetskompetens inom trådtöjningsteknik uppmärksammades nyligen i ett av Sveriges ledande affärsmagasin. En intervju med Dagens industri, inramad av Gluetecs okonventionella produktionslokaler med inspiration från Italien, publicerades den 13 december. 

3D-PRINTER SKAPAR NYA MÖJLIGHETER

Gluetec Piteå investerar i en modern 3D-printer från marknadsledande BCN3D. Utrustningen kommer bland annat att användas vid framställning av prototyper och interna poduktionshjälpmedel vilket också skapar nya möjligheter för Gluetecs kunder.

GLUETEC IMPLEMENTERAR NYTT AFFÄRSSYSTEM

Gluetec implementerar ett nytt affärssystem som ett ytterligare led i företagets kvalitetsarbete. Det omfattande arbetet har bland annat inneburit en genomgång av Gluetecs interna processer för att nå företagets högt satta kvalitets- och miljömål.

SORSELEFÖRETAGEN DE MEST LÖNSAMMA I LÄNET

Företagen i Sorsele är de mest lönsamma i hela Västerbotten enligt Företagarna. Samtidigt får Sorseles företagsklimat högst betyg av alla kommuner i Norrland, enligt en undersökning genomförd av Svenskt Näringsliv.

GLUETEC SORSELE CERTIFIERAT ENLIGT ISO 9001 OCH 14001

Gluetecs verksamhet i Sorsele har under vintern genomfört en implementering av ISO-standard 9001 och 14001, världens mest tillämpade standard för kvalitets- och miljöledning. Certifieringarna är ett led i Gluetecs löpande kvalitets- och miljöarbete och kundanpassade erbjudande. ”Certifieringsrevisionen är i grunden ett bevis på att företaget ständigt vill bli bättre”, berättar Anne Morley, ansvarig revisor på certifieringsorganet […]

HELENA BACK NY VD FÖR GLUETEC AB

Helena Back har utsetts till ny VD för Gluetec AB. Hon har tidigare varit fabrikschef för Gluetec Sorsele och fortsätter att leda och utveckla verksamheterna i Sorsele och Piteå i rollen som VD. Helena Back tillträdde tjänsten den 1 januari 2018.