Trådtöjningsgivare i utvecklingens framkant

Genom unika kapslingsmetoder och produktanpassade limprocesser, som ger möjlighet att genomföra störningsfria mätningar även på konvexa och konkava ytor ner till en radie på 2 mm, har vi skapat möjligheter att utveckla nya användningsområden för trådtöjningsgivare.

Våra givarelement, givare och mekaniska konstruktioner ger rätt töjningsbild oavsett belastning tack vare produktanpassad design som eliminerar störkrafter.  Våra produkter är anpassade för att kunna hantera miljontals mätningar.

Våra momentgivare och belastningsgivare består av ett resistansgitter av konstantan på en bärarfilm av till exempel Peek och ger en förändrad resistans vid töjning eller kompression. De används ofta för kvalitetssäkring av konstruktioner, övervakning och kontroll. 

Samtliga produkter och tjänster är anpassade för höga krav på säkerhet och kvalitetssäkring och har full spårbarhet i alla led – från material till limning, lödning och slutkontroll.
Gluetec Långgatan 9, 924 31 Sorsele Telefon 0952-552 80 Fax 0952-552 08 E-post info@gluetec.se


gluetec