Kvaliteten på kundernas produkter
är vårt starkaste bevis.

Ökad processkontroll och kvalitetssäkring är två viktiga anledningar till att kunder etablerat långsiktiga samarbeten med oss. Tack vare våra givare, som är fullt integrerade med produktionslinjernas utrustning för kvalitetsuppföljning, kan produkternas kvalitet höjas.

Idag används våra givare i allt från kvalitetssäkring av kritiska skruvförband till optimering av gruvkvarnar. Många fler användningsområden väntar på att realiseras.
Gluetec Långgatan 9, 924 31 Sorsele Telefon 0952-552 80 Fax 0952-552 08 E-post info@gluetec.se


gluetec